Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Zamknij

Zapowiedź

Instytut Polski w Sankt Petersburgu

Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu

ogłaszają VII edycję Otwartego Konkursu Prac Studenckich i Doktoranckich „Aktualna nauka” (ZSSR, Polska i inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej w polityce światowej XX wieku) poświęconego pamięci Olega N. Kena

 

Konkurs jest skierowany do

 • studentów i doktorantów lub osób, ubiegających się o stopień naukowy na wydziałach historii, nauk socjalnych, stosunków międzynarodowych i archiwistyki rosyjskich i polskich uczelni akademickich
 • doktorantów lub osób, ubiegających się o stopień naukowy w instytutach naukowych FR i RP
 • studentów i doktorantów oraz osób, ubiegających się o stopień naukowy, prowadzących samodzielne badania z zakresu historii Związku Radzieckiego i Polski w systemie stosunków międzynarodowych oraz historii krajów Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku.

Program konkursu obejmuje trzy kierunki badawcze:

 Związek Radziecki, Polska oraz inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej w systemie stosunków międzynarodowych okresu międzywojennego;

 Związek Radziecki i Polska (Rosja i Polska) w XX wieku: kluczowe problemy wzajemnych relacji;

 Historia krajów Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku

Wymagania:

 Konkurs jest przeznaczony dla studentów, doktorantów lub osób, ubiegających się o stopień naukowy w uczelniach akademickich Federacji Rosyjskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej; doktorantów lub osób, ubiegających się o stopień naukowy w instytutach naukowych Federacji Rosyjskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej;

 Uczestnicy są proszeni o podanie danych osobistych (imię, drugie imię, nazwisko; dla studentów – pełna nazwa uczelni, Wydziału, katedry lub zakładu, kierunku, roku studiów i kopia legitymacji studenckiej; dla doktorantów lub osób, ubiegających się o stopień naukowy - pełna nazwa uczelni lub instytutu naukowego, wydziału, katedry lub zakładu, roku studiów, kopia legitymacji doktoranta) oraz informacji kontaktowej

Uwaga: w przypadku planowanego przedstawienia na Konkurs pracy w okresie nie więcej, niż trzy miesiące po ukończeniu studiów wymagane jest podanie informacji o uczelni lub instytucie naukowym, miesiąca ukończenia studiów oraz kopii legitymacji.

Wymagania dla prac konkursowych:

 1. temat pracy ma odpowiadać jednemu z przedstawionych wyżej kierunków badawczych Konkursu;
 2. objętość pracy – od 0,5 do 1 arkusza autorskiego (1 arkusz autorski – 40000 znaków typograficznych (ze spacjami))
 3. język pracy – rosyjski lub polski
 4. gatunek literacki – dowolny (artykuł naukowy, szkic, esej, etc. (za wyjątkiem referatu przeglądowego i publikacji archiwaliów )). Również do udziału w Konkursie są dopuszczalne fragmenty prac rocznych oraz magisterskich lub rozdziały prac doktorskich – nie przewyższające ustalonej objętości.
 5. praca ma być przesłana w formie elektronicznej pod adres [email protected] nie później niż do dnia 15 września 2014 roku
 6. praca nie może być opublikowana (w tym w Internecie) na moment jej przedstawienia do udziału w Konkursie aż do przyjęcia decyzji przez Radę Ekspertów (pierwsza publikacja prac następuje w zbiorze prac konkursowych, następne – z powołaniem na niego)
 7. w pracy konieczne jest wyraźne zaznaczenie granic cytowania oraz przytoczenie odnośników na opublikowane lub elektroniczne źródła cytatu
 8. pożądana jest znajomość autora pracy z badaniami Olega Kena, opublikowanymi i opracowanymi przez niego dokumentami archiwalnymi, rozwinięcie jego wątków (lub polemika)

Uwaga: fakt przesłania pracy na konkurs jest rozpatrywany jako zgłoszenie do udziału.

 

Etapy i terminy przeprowadzenia konkursu:

13 marca 2014 roku – ogłoszenie w Internecie kolejnej edycji Konkursu

13 marca -15 września 2014 roku – zgłoszenie prac na Konkurs

15 września 2014 roku – ostatni termin nadesłania prac konkursowych

16 września - październik 2014 roku – ocena przez Radę Ekspertów prac konkursowych i podsumowanie wyników Konkursu

listopad 2014 roku – ogłoszenie w Internecie imion laureatów Konkursu i personalne poinformowanie uczestników o zwycięstwie

grudzień 2014 roku – uroczyste wręczenie dyplomów i nagród pieniężnych laureatom Konkursu, przy udziale organizatorów Konkursu, członków Rady Ekspertów, przedstawicieli „Światowego Klubu Petersburżan” – przyznającego Nagrodę Specjalną konkursu (Prezydent Klubu – członek korespondent RAN M. Piotrowski, Prezes Zarządu W. Orłowa), oraz przedstawicieli mediów i gości honorowych.

 

Skład Rady Ekspertów:

­    Dr. hab. Borys W. Ananjicz (Przewodniczący Rady), członek RAN, główny pracownik naukowy Petersburskiego Instytutu Historii RAN;

­    Dr. hab. Mariusz Wołos, profesor Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Instytutu Historii PAN (Warszawa);

­    Dr. hab Władlen S. Izmozik, profesor Katedry Nauk Społeczno-Humanitarnych Północno-Zachodniego Państwowego Zaocznego Uniwersytetu Technicznego (Sankt Petersburg);

­    Dr. Siergiej A. Isajew, starszy pracownik naukowy Petersburskiego Instytutu Historii RAN;

­    Dr. hab. Nikita A. Łomagin, profesor Wydziału Ekonomicznego Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego;

­    Dr. hab. Aleksander I. Rupasow, czołowy pracownik naukowy Petersburskiego Instytutu Historii RAN;

­    Dr. hab. Michaił N. Suprun, profesor, kierownik Katedry Rosyjskiej Historii Północnego (Arktycznego) Federalnego Uniwersytetu (Archangielsk)

 Wiera D. Ken, koordynator Konkursu

 Uwaga: Wszyscy członkowie Rady Ekspertów oraz koordynator biorą udział w obradach Konkursu nieodpłatnie.

Ogłoszenie i nagrodzenie laureatów Konkursu

Rada Ekspertów Konkursu w ustalonych terminach wyznacza ośmiu laureatów Konkursu (I, II, III Nagrody, cztery wyróżnienia i nagroda specjalna), po czym odbywa się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród pieniężnych. Laureat I Nagrody zostanie zaproszony do Petersburga na wręczenie dyplomów i nagród pieniężnych na koszt organizatorów.

Prace laureatów konkursu po uzgodnieniu z autorami i przeprowadzeniu naukowej i redakcyjnej korekty zostaną opublikowane oddzielnym zbiorem.

Informacje o Konkursie:

Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu zostanie umieszczone na prywatnej stronie Olega N. Kena www.olegken.ru, na stronach Instytutu Polskiego w Petersburgu polinst.ru oraz na stronie Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk www.spbiiran.nw.ru. Na tych stronach również będą umieszczone wyniki konkursu. Uczestnicy i osoby zainteresowane mogą śledzić wszystkie zmiany na prywatnej stronie Olega N. Kena.

Lista laureatów zostanie ogłoszona na wszystkich wyżej podanych stronach internetowych. Laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie i zaproszeni na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.

 

Nauka

Kalendarz

Foto

Newsletter

Jeśli chcesz się zapisać lub wypisać z naszego newslettera wpisz swój adres email.

O nas

Instytuty Polskie za pomocą instrumentów, które stanowią dyplomacja publiczna i kulturalna, czynią starania, by Polska była obecna i doceniana wszędzie na świecie.

Więcej

Wideo

TOP