polinst.ru
LED-max® Plus
---
Galeria
Edukacja w Polsce
Wystawy
Wydawnictwa
Konferencje
Historia
Symbole narodowe
Instytut Polski

Nasi Partnerzy


Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского  
Музей нонконформистского искусства  
РОО СПБ МКФ "Фестиваль Фестивалей"  
Sergey Kuryokhin International Fesfival  
 
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов  
Центр международной и региональной политики  
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова.  
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена  
Петрозаводская государственная консерватория им. А.К.Глазунова  
Санкт-Петербургская Филармония джазовой музыки  
Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова  
Театр-фестиваль «Балтийский дом»  
Санкт-Петербургский Институт истории Российской Академии наук  
   
Systemy

Systemy:

  • systemy
  • systemy
  • ...
Polish poll test

Cele i zadania
Celem działalności Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu jest rozpowszechnianie osiągnięć polskiej kultury i życia naukowego, szerzenie wiadomości o kulturze polskiej wśród rosyjskiej społeczności, jak również rozwijanie kontaktów, wymiana doświadczeń i podtrzymanie dialogu pomiędzy polskimi i rosyjskimi przedstawicielami nauki, literatury, sztuki, kina, teatru i muzyki.

Copyright © 2010 polinst.ru All Rights Reserved
Číňĺđíĺň ŕăĺíňńňâî MirWeb MirWeb Internet Agency
banners...