polinst.ru
polinst.ru
Galeria
Edukacja w Polsce
Wystawy
Wydawnictwa
Konferencje
Historia
Symbole narodowe
LED-max® Plus
---
Instytut Polski
Актуальная наука
Генеральное консульсгво Республики Польша в Санкт-Петербурге
Год Витольда Лютославского

Instytut Polski w Sankt Petersburgu


Instytuty Polskie za pomocą instrumentów, które stanowią dyplomacja publiczna i kulturalna, czynią starania, by Polska była obecna i doceniana wszędzie na świecie. Identyfikują najważniejsze obszary, formy i koncepcje działań na rzecz promocji kraju, międzynarodowej rozpoznawalności i konkurencyjności Polski, a skutecznie je wykorzystując, umacniają jej pozycję polityczną, gospodarczą i cywilizacyjną. Codziennie dbają o budowę pozytywnego wizerunku Polski na świecie.

Działania 23 Instytutów Polskich uwiarygodniane są poprzez tworzenie wokół nich kręgu miejscowych przyjaciół i promotorów Polski, złożonego z osób o wysokim autorytecie, należących do środowisk opiniotwórczych. To IP najlepiej znają lokalne realia i grupy docelowe, do których kierowane są przedsięwzięcia promocyjne kreujące rozpoznawalność i atrakcyjność narodowej marki.

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu
na rosyjskojęzycznej wersji portalu

Rosyjskojęzyczna wersja portalu

Systemy

Systemy:

  • systemy
  • systemy
  • ...
Polish poll test

Cele i zadania
Celem działalności Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu jest rozpowszechnianie osiągnięć polskiej kultury i życia naukowego, szerzenie wiadomości o kulturze polskiej wśród rosyjskiej społeczności, jak również rozwijanie kontaktów, wymiana doświadczeń i podtrzymanie dialogu pomiędzy polskimi i rosyjskimi przedstawicielami nauki, literatury, sztuki, kina, teatru i muzyki.


Программа ЕС "Восточное партнерство"
Copyright © 2010 polinst.ru All Rights Reserved
Číňĺđíĺň ŕăĺíňńňâî MirWeb MirWeb Internet Agency
banners...