Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Zamknij

W Rosji

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wspólnie z Międzyzakładową Pracownią Pamięci Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Akademią Pedagogiki Specjalnej oraz Centrum Niezależnych Badań Socjologicznych (Petersburg) zaprasza młodych badaczy z Polski i Rosji do wzięcia udziału w szkole letniej, której celem jest dyskusja nad  koncepcjami i praktykami upamiętnienia sowieckich represji przez lokalne społeczności.

Po rozpadzie ZSRS pamięć o ofiarach represji sowieckich stała się narzędziem polityki historycznej i ważnym aspektem postsowieckiej tożsamości wielu obywateli Europy Środkowej i Wschodniej. Narracje o represjach tworzono na ogół w oderwaniu od konkretnych miejsc w Rosji, w których to znajdowały się obozy, więzienia, miejsca rozstrzeliwań i masowych pochówków. Wiele z tych miejsc jest dzisiaj zapomnianych i opuszczonych, ale niektóre z nich (jak np. Wyspy Sołowieckie i uroczysko Sandarmoch), stały się ważnymi miejscami pamięci. Przedstawiciele władz państwowych, politycy z różnych krajów, przywódcy religijni, działacze organizacji pozarządowych i praw człowieka przyjeżdżają tutaj, by w trakcie wspólnych rytuałów pamięci wyrazić swój własny pogląd na przeszłość. W rezultacie miejsca te stały się zarówno przestrzenią spotkań międzynarodowych, jak i miejscem upamiętnia bliskich ofiar represji, a także terenem o wyjątkowym znaczeniu dla wspólnot lokalnych.

 

Głównym celem szkoły letniej jest refleksja nad sposobami i praktykami upamiętniania sowieckiej przeszłości w miejscach ważnych dla historii sowieckich represji – na Wyspach Sołowieckich i w uroczysku Sandarmoch. W jaki sposób lokalna społeczność uczestniczy w rozwoju i zachowaniu tamtejszych projektów pamięci? Czy ma ona wpływ na obraz przeszłości powstający w ramach „zewnętrznie” tworzonych narracji o danym miejscu? Jakie metody i środki upamiętnienia i interpretacji przeszłości danego miejsca wykorzystuje? Jaką pamięć o wydarzeniu kultywuje? Chcemy, by szkoła letnia stała się impulsem do refleksji i studiów porównawczych w badaniach nad praktykami upamiętniania tragicznej przeszłości innych społeczności lokalnych w Rosji i Europie Środkowej i Wschodniej.

 Udział w szkole przewiduje:

  • omówienie koncepcji oraz języka lokalnych praktyk upamiętniania sowieckiej przeszłości;
  • zbadanie sposobów wykorzystywania istniejących i powstawania nowych przestrzeni pamięci oraz ich rola w kultywowaniu pamięci;
  • porównanie praktyk lokalnych upamiętnień przeszłości z działaniami podejmowanymi przez aktorów pamięci w stosunku do innych wydarzeń historycznych w odmiennych kontekstach kulturowych (holokaust, represje nazistowskie, wojna polsko-bolszewicka);
  • zbadanie wpływu lokalnych praktyk upamiętniania na regionalne, narodowe i międzynarodowe narracje o przeszłości.

Szczegóły:

  • Do udziału w szkole zapraszamy młodych badaczy (doktorantów i studentów ostatnich lat studiów magisterskich) historyków, socjologów, antropologów, politologów i in. zainteresowanych problematyką pamięci w Rosji, Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej, a także zagadnieniami stosunków polsko-rosyjskich.
  • Szkoła letnia odbędzie się w dniach 3-11 lipca 2017 r. jako cykl seminariów terenowych w Petersburgu, Miedwieżjegorsku, Sandarmochu i na Wyspach Sołowieckich. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia pokrywa koszty transportu, noclegów oraz wyżywienia.  Językiem roboczym szkoły będzie język angielski.
  • Osoby chcące wziąć udział w szkole proszone są o nadesłanie CV, listu motywacyjnego oraz abstraktu projektu (do trzech stron maszynopisu), który planuje zrealizować w ramach szkoły. Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku angielskim. Znajomość języka rosyjskiego wśród kandydatów z Polski i znajomości języka polskiego wśród kandydatów z Rosji będzie dodatkowym atutem.
  • Zgłoszenia należy przesyłać na adres poczty elektronicznej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia: cprdip@cprdip.pl. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 1 marca 2017 r. Decyzję o wyborze uczestników szkoły letniej podejmie komisja konkursowa. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 marca 2017 r.

Szczegóły: http://www.cprdip.pl/projekty,archipelag_wspolnej_pamieci.html

Nauka

Kalendarz

Foto

Newsletter

Jeśli chcesz się zapisać lub wypisać z naszego newslettera wpisz swój adres email.

O nas

Instytuty Polskie za pomocą instrumentów, które stanowią dyplomacja publiczna i kulturalna, czynią starania, by Polska była obecna i doceniana wszędzie na świecie.

Więcej

Rosyjska redakcja Polskiego Radia

Rosyjska redakcja Polskiego Radia

Więcej

TOP